Địa chỉ: 103 Phan Đình Phùng, P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương

Giới thiệu

Phòng Khám Sản Phụ Khoa BÁC SĨ HẢI hoạt động từ năm 2015 theo giấy phép số 43/SYT-GPHD 2015; người phụ trách chuyên môn là Bác sĩ Chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải

103 Phan Đình Phùng, P. Cẩm Thượng, Tp Hải Dương

Email: xinchao@sanphuhaiduong.com

Website: sanphuhaiduong.com

Copyright © 2015 - 2023

Phòng Khám Sản Phụ Khoa Bác sĩ Hải - TP. Hải Dương

  • Giấy phép hoạt động phòng khám số: 43/SYT-GPHĐ cấp năm 2015 bởi Sở Y tế tỉnh Hải Dương
  • Người phụ trách chuyên môn: BSCK1 Đinh Xuân Hải

Liên hệ

Giới thiệu